Catalogo

Catalogus


Disegni 2D/3D

2D/3D

Life Science

Camozzi Automation heeft voor de Life Science-sector een breed assortiment componenten en maatoplossingen voor het regelen van fluïda - zowel vloeistoffen als gassen - die uitblinken door efficiëntie en betrouwbaarheid.

Image

De Life Science-sector omvat apparaten voor laboratoriumdiagnostiek, moleculaire analyse, genomica, zuurstoftherapie en tandheelkunde. Hiervoor zijn innovatieve en betrouwbare medische instrumenten en apparaten nodig

Onze regelcomponenten voor fluïda - geminiaturiseerde magneetkleppen, componenten met proportionele technologie en oplossingen met een scheidingsmembraan voor agressieve fluïda: 

  • deze zijn gemaakt van verschillende materialen zodat ze compatibel zijn met elk type vloeibare of gasvormige fluïda
  • geminiaturiseerde componenten (de klep uit de serie K8 van Camozzi is de kleinste beschikbare klep voor de sector).

Toepassingsgebieden voor de componenten

  • Analyse-instrumenten - massaspectometrie, gas- en vloeistofchromatografie, biomedische analyseapparaten, milieuanalyseapparaten, moleculaire analyseapparaten, genomica, klinische chemie, elektroforese
  • Medische apparaten - ventilators en anesthesieapparatuur, dialysemachines, druk- en vacuümtherapie, geneesmiddelinfusie, tandheelkundige apparatuur, autoclaven, zuurstofconcentrators, hematologie, biotechnologie, klinische diagnostiek.

Camozzi-componenten in een zuurstofconcentrator

 

Algehele kwaliteit van producten en processen

Clean room Om in elke productiefase de beste kwaliteit te kunnen garanderen, heeft Camozzi niet alleen omgevingen met een gecontroleerde atmosfeer maar ook een cleanroom volgens ISO-klasse 7 gecreëerd voor het assembleren van producten en oplossingen die extreme zuiverheid vereisen en waarvoor alle organische en/of anorganische verontreinigingen geëlimineerd moeten worden. Ultrasone reinigings- en inspectieapparatuur die gebruik maakt van UV-zwartlicht stelt ons in staat om componenten te leveren die gebruikt kunnen worden voor zowel agressieve vloeistoffen alsook oxiderende gassen zoals zuurstof.


Camozzi Automation levert wereldwijd aan toonaangevende producenten in de Verenigde Staten, Duitsland, China, Zweden, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Tsjechische Republiek.

Life Science