Juridische kennisgeving/auteursrecht

Disclaimer

Online content

Camozzi Automation B.V. – hierna “Camozzi” – geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, met inbegrip van de informatie over producten, actueel, correct, volledig of kwalitatief goed is.

Camozzi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of intellectuele schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van de verstrekte informatie of van het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, tenzij in geval van bewezen opzet of grove nalatigheid van Camozzi. Content kan niet worden aangemerkt als toezegging en is niet bindend. Camozzi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de site of content zonder kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te wissen en publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen. 

Wettelijke geldigheid van de disclaimer

De disclaimer maakt integraal deel uit van de online content waarop deze pagina verschijnt. In geval delen van deze tekst of de erin opgenomen afzonderlijke verklaringen geheel of gedeeltelijk niet meer voldoen aan of overeenkomen met actuele voorschriften, blijven de overige gedeelten van dit document, met inbegrip van zijn content en geldigheid, ongewijzigd.

Auteursrecht

Deze site is exclusief eigendom van Camozzi. Op alle gegevens en informatie op deze site (met inbegrip van bijvoorbeeld foto's, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken en iconen) zijn nationale en internationale intellectuele-eigendomswetten van toepassing. Het is niet toegestaan de content van deze site zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camozzi geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, verwerken, openbaar te maken of te verspreiden. Elk ongeoorloofd gebruik wordt overeenkomstig de wet vervolgd.